Cách làm gỏi xoài khô mực không béo

gỏi trong bát, xoài xanh, xoài trộn mực khô trong bát, tay cầm bát

Cách làm gỏi xoài khô mực không béo