Triệu chứng ho có thể gặp ở tất cả mọi người, ở mọi lứa tuổi và diễn ra vô cùng phổ biến. 

người mặc áo ấm màu nâu, đeo khẩu trang, ho

Triệu chứng ho có thể gặp ở tất cả mọi người, ở mọi lứa tuổi và diễn ra vô cùng phổ biến.