Gỏi mực khô trộn dưa chuột cho bữa ăn thêm ngon miệng

dưa chuột cắt lát trộn trong bát, lạc rang

Gỏi mực khô trộn dưa chuột cho bữa ăn thêm ngon miệng