Cách nướng mực khô bằng cồn

mực khô, cái kẹp, lửa nướng mực khô trên đĩa

Cách nướng mực khô bằng cồn