Sau khi nướng chín, thịt mực xé ra bên trong phải có màu đỏ hồng nhạt tự nhiên, đẹp mắt.

mực nướng xe nhỏ trên đĩa màu trắng

Sau khi nướng chín, thịt mực xé ra bên trong phải có màu đỏ hồng nhạt tự nhiên, đẹp mắt.