Hai vị một ngọt một mặn của thanh trà và mực khô tuy khác biệt mà khi kết hợp lại hài hòa đến lạ kì trong món gỏi thanh trà mực khô Huế

bưởi, tôm, hành và rau mùi trên đĩa màu xanh

Hai vị một ngọt một mặn của thanh trà và mực khô tuy khác biệt mà khi kết hợp lại hài hòa đến lạ kì trong món gỏi thanh trà mực khô Huế