Muốn món gỏi thanh trà mực khô ngon thì nhất định phải dùng mực khô Thuận An

2 con mực khô màu hồng

Muốn món gỏi thanh trà mực khô ngon thì nhất định phải dùng mực khô Thuận An