Quả thanh trà Huế khi chín có màu vàng nắng nhưng không quá rực rỡ mà hơi xanh xanh đầy dịu dàng. 

quả thanh trà màu xanh, mọc trên cây

Quả thanh trà Huế khi chín có màu vàng nắng nhưng không quá rực rỡ mà hơi xanh xanh đầy dịu dàng.