Tốt nhất, bạn nên lấy báo hoặc túi bóng để bọc kín mực khô sau đó cất trữ trong ngăn đá tủ lạnh ở mức nhiệt là -18 độ C

mực khô được cầm lên, mực khô nằm trong tủ

Tốt nhất, bạn nên lấy báo hoặc túi bóng để bọc kín mực khô sau đó cất trữ trong ngăn đá tủ lạnh ở mức nhiệt là -18 độ C