Bạn tốt nhất nên chọn những con mực có màu hồng tự nhiên, không quá đậm cũng không quá nhạt.

mực khô xếp cạnh nhau, màu hồng

Bạn tốt nhất nên chọn những con mực có màu hồng tự nhiên, không quá đậm cũng không quá nhạt.