Trổ tài tự tay làm khô mực ngon-bổ-rẻ

mực khô xếp cạnh nhau, bày trên đĩa

Trổ tài tự tay làm khô mực ngon-bổ-rẻ