Mực phơi một nắng

mực màu trắng xếp phơi trên giàn

Sau khi hoàn thành tất cả các bước trên, cuối cùng bạn đem mực đi phơi nắng trên sào để khô tự nhiên.