Khi rửa mực, bạn cần chắc chắn đã loại bỏ hoàn toàn túi mực để tránh cho mực sau khi khô bị đen và đắng thịt.

con mực sống màu hồng trên đĩa

Khi rửa mực, bạn cần chắc chắn đã loại bỏ hoàn toàn túi mực để tránh cho mực sau khi khô bị đen và đắng thịt.