Cách làm cháo huyết mực khô

cháo trắng trong bát, hanhfm mực khô, quẩy trong đĩa

Cách làm cháo huyết mực khô