Cách làm mực khô rang muối

mực khô xé sợi chiên vàng trên đĩa, đĩa tương ớt

Cách làm mực khô rang muối