Cách làm cháo mực một nắng

cháo trong bát, thìa mcs cháo, mực, tôm và rau

Cách làm cháo mực một nắng