Cách làm mực một nắng nướng sa tế

mực nướng trên đĩa, cà chua, rau để trang trí, đĩa tương ớt bên cạnh

Cách làm mực một nắng nướng sa tế