Thay vì làm khô hoàn toàn, mực 1 nắng sẽ được phơi trong duy nhất 1 ngày mà thôi. 

mực phơi trên giàn lưới

Thay vì làm khô hoàn toàn, mực 1 nắng sẽ được phơi trong duy nhất 1 ngày mà thôi.