Bên cạnh đó bạn có thể chạm vào sản phẩm mực khô để kiểm tra

mực khô xếp chồng lên nhau

Bên cạnh đó bạn có thể chạm vào sản phẩm mực khô để kiểm tra