Hiện nay, để thu được lợi nhuận cao, một vài các cơ sở sản xuất đã bất chấp luật pháp và sức khỏe của những người tiêu dùng,làm và buôn bán các loại mực giả

tay cầm mực khô nhỏ, phấn trắng trên mực, sống lưng mực

Hiện nay, để thu được lợi nhuận cao, một vài các cơ sở sản xuất đã bất chấp luật pháp và sức khỏe của những người tiêu dùng,làm và buôn bán các loại mực giả