Mực khô được đánh giá là một loại thực phẩm chứa hàm lượng dinh dưỡng tương đối cao

con mực khô xếp cạnh nhau trên rổ

Mực khô được đánh giá là một loại thực phẩm chứa hàm lượng dinh dưỡng tương đối cao