Trước hết, nếu muốn món ăn được tươi ngon thì bạn cần phải cẩn thận trong khâu chọn nguyên liệu mà cụ thể là khi mua mực khô

hàng bán mực khô, biển quảng cáo màu vàng, đồ treo lên, đồ trên bàn

Trước hết, nếu muốn món ăn được tươi ngon thì bạn cần phải cẩn thận trong khâu chọn nguyên liệu mà cụ thể là khi mua mực khô