Cách làm mực khô rim chua ngọt

mực khô rim, màu dỏ, hạt ớt

Cách làm mực khô rim chua ngọt