Cách làm mực khô rim me

mực rim trên đĩa, vừng rang rắc trên mực

Cách làm mực khô rim me