Mực một nắng bảo quản bằng hút chân không

mực mọt nắng trong gói, để trên khay

Cách bảo quản mực khô