Những con mực bị coi là đã mốc chỉ khi trên thân mực xuất hiện những chấm tròn màu xanh, đen, nổi từng đám và loang lổ.

mực khô có những chấm xanh, lửa, đĩa đũa gắp mực khô

Những con mực bị coi là đã mốc chỉ khi trên thân mực xuất hiện những chấm tròn màu xanh, đen, nổi từng đám và loang lổ.